van ingenieurs.

voor ingenieurs.

5 goede redenen.

  1. Van ingenieurs voor ingenieurs: Insel zit op jouw golflengte
  2. Exclusieve vacatures in diverse sectoren en bedrijven
  3. Efficiënt solliciteren dankzij de Insel matrix afgestemd op de reële markt voor jouw competenties
  4. De vinger aan de pols, overal waar wetenschap en toepassing, onderwijs en bedrijfsleven elkaar raken.
  5. Insel als vitale kern van kennisdeling.
naar de jobs

onze business principles.

Insel streeft ernaar om met integriteit en conform bepaalde kernwaarden te handelen. Een van de principes waarmee wij, als marktleider op het gebied van HR-dienstverlening, de wereld van werk vormgeven. 

Elke medewerker van Randstad houdt zich aan een aantal minimumstandaarden (lees onze business principles) in de omgang met kandidaten, andere medewerkers (rechtstreekse collega’s, uitzendkrachten, projectmedewerkers, huishoudhulpen…), klanten, leveranciers en andere zakenpartners. 

Bij vermoeden van schending van de business principles, kan iedereen dat vermoeden uiten via zijn of haar reguliere (lokale) contactpersoon of via het plaatselijke management. Deze weg is doorgaans de snelste en meest aangewezene om een inbreuk aan te kaarten en recht te laten zetten. 

Als de reguliere meldingskanalen ongeschikt of ondoeltreffend blijken, geldt een specifieke meldingsprocedure, echter alleen als laatste mogelijkheid. Onze Integrity Officer behandelt alle meldingen volgens die procedure vertrouwelijk. Zo nodig worden vervolgens corrigerende maatregelen genomen. Hoewel de meldingen anoniem kunnen gebeuren, verloopt het onderzoek aanzienlijk soepeler wanneer de melder zijn of haar identiteit bekendmaakt. 
Meldingen aan de Integrity Officer kunnen gebeuren via een externe instantie, op het gratis nummer 0800 71365 of via de beveiligde website. De toegangscode is 42101.